نوآوری و شتابدهی

خدمات موسسه رویش کوثر در حوزه نوآوری و شتابدهی شامل ارائه امکانات لازم جهت نمونه سازی، توسعه فناوری، توسعه بازار، تامین تسهیلات و سرمایه نقدی، ارائه زیر ساخت و تجهیزات و نیز خدمات آموزشی، مشاوره، منتورینگ و مربیگری است.
تعداد نیاز های احصاء شده

0

پیشنهادات دریافت شده

0

border_clipped_top

موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر در حوزه نوآوری و شتاب‌دهی، با احصاء چالش و پاسخگویی به نیازهای فناورانه شرکت‌های تابعه سازمان اقتصادی کوثر، بستر لازم برای رشد و بلوغ ایده‌های و طرح‌های نوآورانه و دانش بنیان و سپس تجاری‌سازی، توسعه بازار و به کارگیری در زنجیره ارزش شرکت‌های تابعه سازمان اقتصادی کوثر و دیگر همکاران خود را فراهم ساخته و در راستای رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان گام بر می‌دارد.

در حال حاضر موسسه رویش در حال پیگیری فرآیند احصاء چالش در تمامی شرکت های تابعه سازمان اقتصادی کوثر می باشد. مقرر است این نیازها در قالب یک رویداد به اطلاع اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور جهت دریافت طرح‌های نوآورانه و دانش‌بنیان برسد و در یک فضای رقابتی و به صورت فشرده، پیشنهادهای فنی و اقتصادی در بستر مشاوره و منتورنگ تخصصی، تکمیل و آماده شوند. سپس فرایند داوری و انتخاب طرح‌های برتر صورت می‌گیرد. گزارش فعالیت های انجام شده در ادامه ارائه شده است.

border_clipped_bottom
ارتباط با معاونت نوآوری و توانمند‌سازی

تلفن: 02186053457

داخلی: 131

innovation[@]rouyeshkowsar.ir