تماس با ما

divider_curve_light
earth_map

ارتباط با واحدهای موسسه

معاونت توسعه و مشاوره مدیریت کسب و کار

داخلی: 113

Mgmt.dev[@]rouyeshkowsar.ir
معاونت سرمایه گذاری

داخلی: 129

finance@rouyeshkowsar.ir
معاونت نوآوری

داخلی: 121

innovation@rouyeshkowsar.ir
روابط عمومی

داخلی: 117

publicr@rouyeshkowsar.ir
امور مالی و اداری

داخلی: 126 و 127

دفتر مدیریت

داخلی: 103 و 104

دبیرخانه

داخلی: 107

انتقادات و پیشنهادات

antispam