divider_row_site_primary

درباره رویش

logo_site

مؤسسه توسعه کسب‌‌وکار رویش‌کوثر، یک مؤسسه غیرتجاری انتفاعی است که با مأموریت "پاسخگویی نوآورانه و فناورانه به مسائل و نیازها"، "مولدسازی و مهندسی زنجیره ارزش"، "استقرار نظام بومی (ساختار/ فرایند) نوآوری و تعالی"، "ایجاد بستر استفاده از ابزارهای تأمین مالی نوآوری و مشارکت با نخبگان و صاحبان‌ شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور"، "مدیریت شایستگی‌ها، استعدادیابی، طراحی برنامه توسعه فردی و سازمانی و همچنین بهینه‌سازی جذب و انتصاب ازطریق فرایند کانون ارزیابی و توسعه"، "طراحی نظام جامع آموزشی و برگزاری دوره‌های تخصصی و عمومی"، ارائه خدمات مشاوره مدیریت؛ ازجمله تدوین سند راهبردی، طراحی ساختار سازمانی، مدیریت فرایندها، تدوین آیین‌نامه‌ها، طراحی نظام مدیریت دانش و غیره" و "توانمندسازی کسب‌وکارهای خرد" برای سازمان اقتصادی کوثر و شرکت‌های تابعه و همچنین نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مشغول فعالیت می‌باشد.

divider_triangle_site_primary

اعضای هیات مدیره

board-shirzade
مدیر عامل و عضو هیت مدیره

دکتر حسین شیرزاده

 • مشاور هلدینگ توسعه سرمایه گذاری صنعتی کوثر صبا از 1401
 • معاون مالی و عضو هیئت مدیره مؤسسه پگاه روزگار نو از سال 1390
 • رئیس هیئت مدیره شرکت پویاگستران نگین مهر روشنا از سال 1396
 • مدیرعامل شرکت پویاگستران نگین مهر روشنا از سال 1396 تا 1400
 • رئیس هیئت مدیره شرکت مهرزاد شهریاران از سال 1399 تا 1401
 • مدیر مالی شرکت صنوبر بهین پرداز آرین از سال 1396
board-jalili
رییس هیات مدیره

مهندس حسین جلیلی

 • رییس پارک علم و فناوری ایرانیان 96 تا کنون
 • عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی ایرانیان 99 تا کنون
 • عضو هیات مدیره هلدینگ سرمایه گذاری خطر پذیر برسام تک 99 تا کنون
 • رییس هیات مدیره شرکت ثمین سرمایه 99 تا کنون
 • موسس و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه 94- 93
 • عضو هیات مدیره شرکتهای ایجادی پارک پردیس 89-90
 • مشاور شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران98 تا کنون
 • معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی پارک فناوری پردیس 90-87
 • رییس کمیته آموزش پارک فناوری پردیس 90-86
board-board-farbahi
عضو هیات مدیره

مهندس محمدرضا فربهی

 • مدیر پروژه و نایب رئیس پژوهشکده دریا
 • مسئول مجتمع زنده یاد دکتر حسین پور
 • مدیر اجرایی و سرمایه انسانی شرکت بهارستان کیش
 • مدیر برنامه رشد شرکت بهارستان کیش
 • مسئول هماهنگی کمیته علمی و اجرایی قرارگاه رشد
 • عضو هیأت مؤسس مجتمع فناوری دانشگاه تربیت مدرس، مجتمع فناوری دانشگاه علوم تحقیقات، و پردیس های علمی در استان ها
 • عضو هیأت مدیره مرکز رشد

چشم انداز

مرجع و اثربخش در حوزه منابع انسانی و مشاوره مدیریت و همچنین پیشران و معتبر در سرمایه‌گذاری و پاسخگویی نوآورانه و فناورانه به نیازهای سازمان اقتصادی کوثر و دیگر نهادهای انقلابی

ماموریت ها

مدیریت نوآوری

کمک به توسعه و تعالی سازمان اقتصادی کوثر و شرکت‌های تابعه با استفاده از ظرفیت زیست‌بوم نوآوری و با هدف افزایش بهره‌وری و خلق ثروت؛ ازطریق:

الف) تدوین و استقرار نظام بومی نوآوری

ب) اصلاح، بهبود یا توسعه زنجیره ارزش در سازمان و شرکت‌‌ها

ج) پاسخگویی نوآورانه و فناورانه به مسائل و نیازهای سازمان و شرکت‌ها

د) شبکه‌سازی در تعامل با زیست‌بوم نوآوری کشور

مشاوره مدیریت و توسعه منابع انسانی

کمک به توسعه و تعالی سازمان اقتصادی کوثر و شرکت‌های تابعه با هدف چابک‌سازی، هوشمندسازی و شایسته‌سالاری ازطریق:

الف) طراحی و استقرار نظام‌ها و استانداردهای مدیریتی و تعالی سازمانی و آینده‌پژوهی مدیریت

ب) ارتقای نظام شرکت‌داری سازمان و شرکت‌ها

ج) طراحی و استقرار اصل شایسته‌سالاری در ارزیابی، استخدام، انتصاب و توسعه مدیران و کارکنان

د) طراحی و استقرار نظام توانمندسازی و بهسازی منابع انسانی

ه) اصلاح و هوشمندسازی فرایندهای سازمان و شرکت‌ها

سرمایه‌گذاری و تامین منابع

کمک به توسعه اقتصادی سازمان اقتصادی کوثر و شرکت‌های تابعه با هدف خلق ثروت ازطریق:

الف) شناسایی و خلق فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری

ب) ایجاد بستر استفاده از ابزارهای نوین تامین منابع مالی و غیرمالی

ج) افزایش توان تخصصی و خبرگی اقتصادی سازمان و شرکت‌ها

د) ایجاد و توسعه کسب‌و‌کارهای کوچک مقیاس

ه) ایجاد و توسعه طرح‌ها و کسب‌وکارهای نو و دانش‌بنیان

ساختار سازمانی

rouyesh_chart