فرم سرمایه گذاری

  • برای بررسی طرح در کمیته ارزیابی و سرمایه گذاری موسسه رویش کوثر فرم زیر را تکمیل نمایید.
  • پر کردن این فرم برای موسسه رویش کوثر تعهد آور نبوده و پس از بررسی در صورت اهراز شرایط لازم با شما تماس گرفته خواهد شد.
ویژگی های اصلی و کاربرد محصولات خود را توضیح دهید.
سوابق فعالیت های مرتبط با طرح مورد نظر و سایر سوابق اعضای تیم ذکر شود.
در صورتی که شرکت شما ثبت شده است نام سهامداران و اعضای هیات مدیره ذکر شود.
حجم کل بازار طرح/ بازار قابل ارائه خدمات / بازار قابل دستیابی (میزان عرضه و تقاضا)
رقبا و محصولات مشابه کسب و کار خود را به اختصار معرفی کنید
مزیت رقابتی محصول / خدمات نسبت به رقبا (کاملاْ دقیق به صورت واضح و مشخص در ابعاد و معیارهای مختلف مقایسه شود)
میزان فروش تا کنون (تعداد، قیمت و مدت زمان فروش)
منابع انسانی و تخصص های مورد نیاز برای اجرای طرح (چه افراد متخصصی در تیم شما هستند و چه افراد متخصصی برای ادامه فعالیت شما مورد نیاز است)
زیر ساخت و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای طرح (چه زیر ساختی در حال حاضر در اختیار دارید؟ به چه زیر ساختی برای ادامه فعالیت نیاز دارید؟)
بازه تولید (مدت زمانی که پس از واریز سرمایه نیاز است تا محصول تولید و به فروش برسد)
نقطه سر به سر (مدت زمان بازگشت سرمایه)
جریان نقدینگی به صورت ماهانه (هزینه ثابت/سرمایه در گردش، درآمد و سود ناخالص در هر ماه مشخص شود)
نوع همکاری و مشارکت / درخواست سرمایه گذاری و پرداخت اصل و سود مشارکت / سهام داری / درصد فروش از محصول یا خدمت
نوع تضامین قابل ارائه توسط سرمایه پذیر (چک، سفته، سند ملکی، ضمانت نامه بانکی، ضمانت نامه پژوهش و فناوری)
در صورتی که فایل ارائه (deck pitch) دارید پیوست کنید. همچنین مستندات فروش (صورت های مالی، فاکتور، قرارداد، نامه تنظیم خرید/ سفارش) ارائه شود. در صورت تمایل به ارسال فایلهای بیشتر، همه فایلها را zip کرده و فایل zip را همینجا بارگذاری کنید
antispam