نوآوری و شتابدهی

تفاهم‌نامه همکاری رویش کوثر و سیرنگ در جهت توسعه کشاورزی هوشمند

تفاهم‌نامه همکاری در زمینه توسعه کشاورزی هوشمند فی‌مابین موسسه رویش کوثر و شرکت سیرنگ امضاء شد.

تفاهم‌نامه همکاری رویش کوثر و سیرنگ در جهت توسعه کشاورزی هوشمند

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی موسسه توسعه کسب‌و‌کار رویش کوثر، در حاشیه دومین نمایشگاه ملی آبادیران تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین موسسه رویش کوثر و شرکت سیرنگ امضاء شد.

بنابراین گزارش این تفاهم‌نامه در جهت توسعه کشاورزی هوشمند با استفاده از ظرفیت‌های شرکت سیرنگ و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در تعامل با موسسه رویش کوثر خواهد بود که طی این تفاهم هر دو مجموعه باید پیش‌نویس مناسبی در جهت همکاری برای هدف تعیین شده تهیه کرده و ظرف مدت سه ماه آینده نسبت به امضاء و شروع امورات تفاهم‌نامه اقدامات لازم را انجام دهند.

دبیرخانه برنامه ملی آبادیران به عنوان نماینده مرضی الطرفین برای تهیه پیش نویس مناسب همکاری و انعقاد تفاهم نهایی معرفی و پیگیر امورات خواهد بود.

تفاهم‌نامه اولیه امروز جمعه مورخ 25 خردادماه جاری در دومین نمایشگاه ملی آبادیران توسط نمایندگان موسسه توسعه کسب‌و‌کار رویش کوثر و شرکت سیرنگ امضاء شد.


دیدگاه ها

antispam