کانون ارزیابی و توسعه

خدمات موسسه رویش کوثر در حوزه کانون ارزیابی شامل مواردی ازجمله شایستگی‌های شغلی، طراحی و تدوین مدل‌های شایستگی، ارزیابی و سنجش کارکنان، طراحی برنامه‌های توسعه فردی و ... می‌شود.
border_clipped_top

از مأموریت‌های اصلی موسسه توسعه کسب‌‌وکار رویش‌کوثر، ایجاد شرایط لازم برای استقرار "نظام شایسته‌سالاری و استعدادیابی مدیران صالح و کارآمد" در سازمان اقتصادی کوثر و شرکت‌های تابعه آن است و برای تحقق این ماموریت کانون ارزیابی رویش کوثر در آذرماه 1400 تاسیس شد.

کانون ارزیابی رویش کوثر به عنوان یکی از بازوهای اجرایی موسسه؛ وظایفی از جمله احصای شایستگی‌های شغلی، طراحی مدل‌‌های بومی شایستگی، شناسایی استعدادهای سازمانی و ... را برعهده دارد و مهمترین کارکردهای آن شامل 1) جذب و استخدام 2) انتصاب و ارتقاء 3) انتقال و جایابی 4) برنامه توسعه فردی 5) توسعه خزانه استعداد است.

border_clipped_bottom
assistance-evaluation-chart
ارتباط با کانون ارزیابی و توسعه

تلفن: 02186053457

داخلی: 118

داخلی: 110

Mgmt.dev[@]rouyeshkowsar.ir