آموزش و توسعه سازمانی

خدمات موسسه رویش کوثر در حوزه آموزش و توسعه سازمانی شامل طراحی نظام جامع آموزشی مبتنی‌بر استاندارد ایزو 10015، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، عمومی و شایستگی‌محور، تدوین سند برنامه‌ریزی راهبردی، طراحی ساختار سازمانی، تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل، مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری و مالی و مشاوره پیاده‌سازی استانداردهای مدیریتی و کیفیت می‌شود.
border_clipped_top

از مأموریت‌های اصلی موسسه توسعه کسب‌‌وکار رویش‌کوثر، "طراحی نظام جامع آموزشی و برگزاری دوره‌های تخصصی و عمومی" و همچنین "ارائه خدمات مشاوره مدیریت" برای سازمان اقتصادی کوثر و شرکت‌های تابعه می‌باشد. در حال حاضر به لحاظ نیاز به راهنما و استانداردی که بتواند تضمینی برای کیفیت در آموزش باشد، از استاندارد ایزو 10015 استفاده می‌شود. موسسه رویش کوثر هم برای طراحی نظام جامع آموزش شرکت‌های متقاضی، مبتنی‌بر استاندارد مذکور، از «تعریف نیازهای آموزشی» شروع کرده و پس از «طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی»، اقدام به «تدوین نظام‌های اجرایی و ارزشیابی آموزشی» می‌کند. ارائه خدمات مشاوره مدیریت در موسسه توسعه کسب‌وکار رویش کوثر هم شامل «تدوین سند برنامه‌ریزی راهبردی»، «طراحی ساختار سازمانی»، «تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل»، «مدیریت فرایندهای کسب‌وکار»، «تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری و مالی» و «مشاوره پیاده‌سازی استانداردهای مدیریتی و کیفیت» می‌شود که موسسه با در اختیار داشتن مشاوران و کارشناسان خبره و با دانشِ روز در حوزه مدیریت اقدام به اجرای آنها می‌نماید. با انجام بسته خدمات مشاوره مدیریت رویش کوثر می‌توان ادعا نمود که شرکت‌ها گام بسیار بلندی در راستای ارتقای کارایی، اثربخشی و در یک کلام «تعالی سازمانی» برخواهند داشت.

border_clipped_bottom
ارتباط با معاونت آموزش و توسعه سازمانی

تلفن: 02186053457

داخلی: 109

Mgmt.dev[@]rouyeshkowsar.ir